Nyírbátori Erdészet

A NYÍRERDŐ Zrt. Nyírbátori Erdészete kezelésében lévő területek zömében a Nyírség erdészeti tájon helyezkednek el, csak Tiborszálláson érintik a Szatmár-Beregi síkságot is. Az Erdészet 19 település határában mintegy 6000 hektár területet kezel, ahol országos jelentőségű védett területet nem találunk, viszont az erdők tizede részévé vált a NATURA 2000 természetvédelmi hálózatnak, amelyek Terem és Vállaj határában találhatók.

A térség talaját a futóhomok épp úgy jellemzi, mint a mészben szegény humuszos homok, a kovárványos barna erdőtalaj, valamint a réti talajok számos kombinációja. A tájat buckaközi mocsarak, a fűz- és nyírlápok sokasága tarkítja. Ennek megfelelő erdőtársulások alakultak ki, a tölgy-kőris-szíl ligeterdők homokon és kötött talajon, a gyertyános tölgyesek homokon, valamint a gyöngyvirágos és homoki tölgyesek, az éger- és fűzlápok.

 

Jellemző fafaj a kocsányostölgy, az akác és a nemesnyár fajták.

Erdőfelújítást évente mintegy 145 hektáron végeznek, különös gondot fordítva arra, hogy az élőfa készletet fenntartsák, illetve folyamatosan növeljék.

Az erdészet térségi integrációja az elmúlt években elsősorban faanyag felvásárlás terén folyamatosan nőtt. A fafaj-összetételből adódóan főképp kocsányos tölgy, akác és nemesnyár fatermékeket kínálnak értékesítésre. Több átmérőtartományban fűrészrönk, export lemezipari rönk, számos bányászati alapanyag, papírfa, forgácsfa, állványfa, hengeres oszlop, szőlőkaró, szőlőtámfa, vastag- és vékony tűzifa jelenti a széles kínálatot.

Az elmúlt években jelentősen növekedett az erdészet fafeldolgozó ágazata. Tölgy, akác és nyár fafajokból évente csaknem 3500 köbméter alapanyagot munkálnak meg.

 

A fűrészipari termékek közül kiemelkedik a szélezett-, szélezetlen és szíjácsmart fűrészáru, a hengeres oszlop, a játszótéri dekorációs célú ágasfa, csiszolt állványfa.

Készítenek lavinafogókat, szőlőkarókat, nevelőkarókat, négy oldalán fűrészelt-, hegyezett-, élmart- valamint gyémánthegyű oszlopokat, szegezett partvédőket, vízparti stégelemeket, fonott kerítéseket, kerti fabútorokat, faalapú csomagoló anyagokat és kuglizott tűzifát. Hazai és exportpiacokon egyaránt értékesítik a termékeket

Elérhetőségünk

Hajdú Lajos

erdészeti igazgató

Cím

4300  Nyírbátor, Császári u. 84.

Telefon

+36 (42) 510 272

Fax

+36 (42) 281 469

Cím

NYÍRERDŐ Erdészeti Zrt.
4400 Nyíregyháza, Kótaji út. 29.

Telefon

+36 42-598-450

Megszakítás