Erdészeti könyvek

A NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. kiadásában megjelent könyvek

A Sóstói-erdő

Nyíregyháza – erdő – Sóstó. Fogalmak, melyek mára összekapcsolódtak. Az erdő szerves része a városnak, kedvelt kirándulóhellyé vált az idők során. A Sóstói-erdő mai területét már két évszázaddal ezelőtt is erdők borították.

Az I. Katonai Felméréshez kapcsolódó országleírás fiatal, sűrű tölgyesről tudósít. A Sóstói-erdő című kötetet lapogatva az érdeklődő olvashat az erdő múltjáról, az erdészek múltbeli és mai törekvéseiről. Az erdővel való ismerkedés lehetőséget ad a természetföldrajzi, hidrológiai, talajtani, botanikai, rovar- és madártani ismeretek bővítésére, esetleg a régen tanult, ma már feledésbe merült tudás felfrissítésére, aktualizálására. De az erdő kapcsán bepillanthat az olvasó egy kicsit Nyíregyháza múltjába, és innen kiindulva a nyírségi tájba. A lapokon barangolva kiderül, hogy érdemes a Sóstói-erdő kapcsán hajdani nyíregyházi, vagy itt járt írók, költők, képzőművészek munkáiba is betekinteni. Sokaknak adott ihletet a város erdeje, alkotásaikból ízelítőt kaphatnak a könyv lapjain.

A Baktai-erdő

A Baktai-erdő egyike az Észak-Nagyalföld azon kevés erdőtömbjeinek, melyek nemzeti történelmünk sokszor viharos évszázadai alatt fennmaradtak az utókornak.

A nyírségi homokon csemetét plántáló erdész alkotta meg azt a fogalmat, amit ma úgy ismerünk: akácgazdálkodás. Ma akácültetvények sokasága teremt lehetőséget arra, hogy a középkor végére felújítás nélkül leirtott erdőségek helyén a sívó homok újra gyújtóst, kapanyelet, szekérrudat, rönköt, oszlopot adjon idehaza. Külhonban ugyanezek a nyírségi akácosok biztosítanak lavinafát a hócsuszamlások fenyegette alpesi emberek védelmére, az Alpokon túl parttámaszt a vízjárta holland mélyföldeken, vagy éppen szőlőtámlát a francia bor tőkéi mellé. Ugyanez az akác ad még aranyló mézet, s az erdőgazda asztalára kenyeret is. És ez az akácgazdálkodás is Bakta…

A Bockerek-erdő

Bereg hajdanvolt gyönyörű vadon erdőségeiből számos természeti érték és védett ritkaság fennmaradt Bockerekben, ebben az alföld peremi hegyvidéki, sőt egyes elemeiben már kárpáti jellegű erdőtömbben. Sajátos élőhely a Bockerek-erdő, ahol a Szatmár-Beregi-sík jellegzetes erdőtársulásinak majdnem mindegyik megtalálható. Értékes erdei (tölgy-kőris-szil ligeterdők, gyertyános-kocsányostölgyesek) mellett fűz- és égerlápokat is találunk.

Ezek a fás társulások a fátlan növénytársulásokkal együtt egy erdőtömbön belül is mozaikosan, illetve szalagszerűen követve váltják egymást, változatos élőhelyi feltételeket teremtve a növény- illetve állatritkaságoknak.

Cím

NYÍRERDŐ Erdészeti Zrt.
4400 Nyíregyháza, Kótaji út. 29.

Telefon

+36 42-598-450

Megszakítás