Küldetés, stratégiai célok

A Társaság Erdőtörvényből származó küldetése

A NYÍRERDŐ Zrt. célja: az erdő védelme és a fenntartható erdő- és vadgazdálkodási tevékenység annak érdekében, hogy az erdő megőrizze biológiai változatosságát, termő- és felújuló képességét, valamint megfeleljen a társadalmi igényekkel összhangban lévő környezeti- és gazdasági elvárásoknak, továbbá szolgálja az egészségügyi-szociális, valamint oktatási és kutatási célokat. Társadalmi szerepvállalással a Társaság keretein belül segítse a térségi problémák feloldását.

 

A NYÍRERDŐ Zrt. küldetése a következőkben foglalható össze:

A NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék közigazgatási területén álló állami erdők felelős kezelője. A 10 évre szóló körzeti erdőtervekben jóváhagyott, valamint az évenkénti gazdálkodási tervekben engedélyezett erdőkezelési munkák szakszerű, jó minőségben való végrehajtása térségi és nemzetgazdasági érdek. Ez olyan gazdasági tevékenység, amelynek fő célja az erdőben megtestesülő közvagyon gyarapítása, a Részvénytársaság eredményes működtetése úgy, hogy folyamatosan törekedni kell a természetes folyamatokat elősegítő, új módszerek alkalmazására. Az erdei termőhelyek termőképességének fenntartása, az erdei életközösségek biológiai sokféleségének megőrzése, a favagyon mennyiségének és minőségének növelése olyan módon, hogy az erdőgazdálkodás lehetősége a jövő generáció részére is megmaradjon. Az erdészettörténeti, védelmi, és kultikus emlékhelyek, valamint a jelen generáció által létrehozott közjóléti létesítmények egyaránt erdeik részét képezik, kulturális örökség és hagyaték, amelyek a kezelt erdők immateriális javainak összességét gyarapítják.

 

A Társaság általános stratégiai céljai :

 • az állami erdők és az erdőgazdálkodás feleljen meg a társadalom sokrétű igényeinek,
 • a társasági vagyon növelése mellett stabil, jövedelmező üzletmenet megtartása, versenyképességük növelése,
 • vagyonkezelt erdőterületek növelése,
 • a Nemzeti Erdőprogram részeként megfogalmazott cél – az ország erdősültségének 27 %-ra növelése – érdekében, amennyiben lehetőségük nyílik rá, további erdőtelepítések végrehajtása,
 • a gondjaikra bízott erdővagyon fenntartható módon való kezelése, védelme, gyarapítása, a védett természeti és a Natura 2000 területen lévő erdőkkel kapcsolatos kezelési feladatok ellátása, a vadállomány és az erdő biológiai egyensúlyának fenntartása, javítása, az ökológiai változatosság megőrzése, a különleges természeti értékeket látogatható és bemutatható formában tárja a nagyközönség elé,
 • erdőkezelésben a biológiai erdőgazdálkodás elemeinek erősítése, tudomásul véve az alföldi erdőgazdálkodás ökológiai-ökonómiai adottságait és sajátosságait, korlátait,
 • az erdőfelújítás és az erdőnevelés során az erdészeti szakmai hagyományt és tapasztalatot az újabb kutatási eredményekkel ötvözve alkalmazza, különös tekintettel az erdészeti hungaricumként számon tartott akác állományok kezelésére, genetikai értékeinek megőrzésére,
 • a védelmi funkciók keretében, különösen a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, folyamatosan kövesse nyomon az ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket, s lehetőleg már a társaság fafaj megválasztásánál azt vegye figyelembe,
 • gazdasági rendeltetésű erdőállományok piaci viszonyokhoz igazított állománykezelési eljárásainak előtérbe helyezése,
 • a társasági elvárás rendszer, az erdőkezelő szervezet, a mindenkori hozami lehetőségek összhangjának megteremtése,
 • aktív szerepvállalás a táj- és vidékfejlesztésben, a környezetvédelemben és a környezettudatos magatartásra való nevelésben,
 • továbbá a termeltetői stratégiára alapozott erdőkezelés,
 • a világhírű dámszarvas állomány megőrzése,
 • közfoglalkoztatási programokban közreműködve a térség lakosságának munka és megélhetési lehetőségeinek javítása, a térségbeli munkaerő széleskörű, hatékony foglalkoztatása,
 • aktív részvétel a szociális tűzifa programokban, és a rezsicsökkentett tűzifa értékesítésben,
 • élvezzen prioritást az erdők védelmi és közjóléti funkcióinak érvényesítése addig a mértékig, hogy a gazdasági rendeltetésű erdők a szükséges forrásokat biztosítani tudják,
 • olyan közjóléti fejlesztéseket, parkerdei infrastruktúrát építsen ki, tartson fent, melyekkel a kezelt erdőállományok immateriális szolgáltató képessége növekszik. Az erdőből származó javak vételének eredményét az ésszerű gazdálkodás keretei között olyan közösségi, közjóléti célokra fordítsák, mint a pihenés, a rekreáció, oktatás, erdei körülmények közötti sport és testedzés lehetőségeinek megteremtése,
 • olyan környezettudatos nevelést segítő erdei iskolákat létesítsen és működtessen, mely intézményeken keresztül a fiatal korosztályok betekintést nyerjenek az erdészeti szakmai munka alapismereteibe, az okszerű fahasznosítás elméletét és gyakorlatát ismerjék meg, és az őket körülvevő virtualitásból valós erdei élményeket és természetes környezeti tapasztalatokat szerezzenek,
 • beruházások során az elérhető pályázati források bevonásra kerüljenek,
 • segítse a Agrárminisztérium állami erdőkre vonatkozó vagyonkezelési stratégiájának térségi érvényesülését.

Cím

NYÍRERDŐ Erdészeti Zrt.
4400 Nyíregyháza, Kótaji út. 29.

Telefon

+36 42-598-450

Skip to content