Hajdúhadházi Erdészet

A NYÍRERDŐ Zrt. Hajdúhadházi Erdészetét leginkább működési területének tagoltsága és termőhelyi- illetve állományviszonyait érintő változatosság jellemzi. Az erdészet 5200 hektáros területe 17 községhatárt érint, melyek a Nyírség, a Hortobágy, illetve a Közép-Tiszai ártér erdészeti tájakon át húzódik. A kis kiterjedésű helyi jelentőségű védett területek (Angolkert, böszörményi tölgyesek, 150 hektár) mellett a Natura 2000 természetvédelmi hálózatba az erdők harmada tartozik.

Az éghajlat egységesen száraz, az évi csapadék mennyisége 550 mm alatt van. A termőhely, főként sokféle talajtípusának köszönhetően igen változatos. A leggyengébb homoktalajok mellett megtalálhatók itt a barna erdőtalajok, a hortobágyi szikes talajok és a Tisza árterének jó tápanyag-ellátottságú öntéstalajai is.

A termőhely változatosságának megfelelő a növényzet és erdőállományok sokfélesége is. Viszonylag kis távolságon belül – a mozaikszerűen változó termőhelynek köszönhetően – jól megfér egymás mellett a nyílt homokpusztai gyep és a gyöngyvirágos tölgyes, a táblás szikes puszta és a nagy fajgazdagságú ártéri keménylombos ligeterdő. A gazdálkodás szempontjából is jól kiegészítik egymást az őshonos fafajokból álló természetközeli erdőállományok, valamint a honosított fafajok alkotta ültetvényszerűen kezelt erdőterületek. Az erdészet területén az uralkodó fafaj az akác és a kocsányos tölgy, de jelentős nagyságrendben fordul elő a nemes nyár, számos lágy- és keménylombos fafaj, valamint az erdei és feketefenyő is.

A Hajdúhadházon működtetett csemetekert a megváltozott gazdálkodói igények kielégítéséhez alkalmazkodott. A jelentős mennyiségben termelt akác, kocsányos tölgy, fehér és szürkenyár csemeték mellett, vadgyümölcsök, egyéb erdei elegyfafajok, fekete nyár és erdei cserjék csemetéi is megtalálhatóak a csemetekertben. A csemetekert a saját csemete felhasználáson kívül a társerdészetek és egyéb belföldi vevők igényeit, valamint az export partnereink megrendeléseit is kiszolgája.

Az erdőgazdálkodásból származó faanyagot belföldi- és exportpiacra értékesítjük.

Az erdő és fahasználat során kiemelt figyelmet fordítunk a kíméletes gazdálkodási módszerekre, és eszközökre. Például: készletgondozó fahasználat, kis- és mikroméretű munkaterületek, élő- és holtfa hátrahagyása, lóval történő erdei munkavégzés.
Az erdészet a térségben meghatározó felvásárló szerepet kíván betölteni, a magán és közösségi erdőkben megtermett faanyag piacra juttatásával segítjük az erdők jövedelmezőségének növelését, a térség megtartó erejének fenntartását. Az erdészet primer erdei faválaszték és szaporítóanyag kereskedelmével is igyekszik piaci pozícióját erősíteni.

A Nyírerdő Zrt. Hajdúhadházi Erdészete az iskolarendszerű oktatás mellett, annak szerves részeként kíván a felnövekvő nemzedék formálásában részt venni. Erdei iskola programjuk összeállításánál az általános iskolai tananyag tanmenetét és a természet éves periódusait, a négy évszakot vette alapul. Ezek alapján teljes iskolai tanórákat tudnak megtartani a gyerekeknek elsőtől nyolcadik osztályig, képzett szakemberek közreműködésével, több tantárgycsoportban (természetismeret, környezetismeret, biológia, környezetvédelem, természetvédelem). Az órákat az időjárás és az igények szerint a szabadban tanösvényen, filagóriában, illetve minősített tanteremben szervezik.

Elérhetőségünk

Halmos Zoltán

megbízott erdészeti igazgató

Cím

4242  Hajdúhadház,0130/2 hrsz. (Erdőalja u. 1.)

Telefon

+36 (52) 583 076

Fax

+36 (52) 583 077

Cím

NYÍRERDŐ Erdészeti Zrt.
4400 Nyíregyháza, Kótaji út. 29.

Telefon

+36 42-598-450

Skip to content