Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola – Debrecen

Bemutatkozás

A Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola a NYÍRERDŐ Zrt. Debreceni Erdészetének Kartács utcai központjában működik. Az erdei iskola legfontosabb célja a Debrecenben és vonzáskörzetében élő óvodás- és iskoláskorú gyermekek környezettudatos nevelése. Ennek érdekében az erdőpedagógia és a környezeti nevelés pedagógiai módszereit alkalmazzuk.

Így a diákok megismerhetik az erdőt és annak élővilágát, betekintést nyerhetnek az erdészek mindennapi munkájába, az erdőgazdálkodásba valamint az erdészeti hagyományokba. Az óvodás és iskolás gyerekek mellett felnőtt csoportokat valamint családokat is szívesen fogadunk. Foglalkozásaink elsősorban a Debreceni Nagyerdő növény- és állatvilágát bemutató szaktantermi és terepi programokra épülnek.

Ezekhez segítséget nyújtanak az erdei iskola közelében kialakított Gyöngyvirág, Odvas keltike és Borostyán tanösvények is. A megújult Erdőspusztai Bemutatóház és Arborétum területére látogatók pedig megismerhetik egyebek mellett az Erdőspuszták flóráját és faunáját, végigsétálhatnak az Év fái tanösvényen, betekintést nyerhetnek a vákáncsos életmódba, továbbá kilátóról gyönyörködhetnek a táj szépségében. 

Az erdőpedagógia

A környezeti nevelés olyan speciális területe, ahol a nevelés helyszíne az erdő, a programjaiban erdészeti ismeretek (az erdei életközösségről és az erdőben folyó gazdálkodásról szóló ismeretek) bemutatása dominál. A foglalkozások erdész vezetésével vagy közreműködésével folynak.

 

Az erdőpedagógia a természet rendszerszerű működésének elvét az erdei életközösség példáján keresztül próbálja bemutatni. Egyben igyekszik tudatosítani, hogy az erdő nem csak tiszta természet, hanem kultúr- és gazdasági térség is egyben, ahol ennek következtében folyamatosan jelen van az ember. Az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolat lehetőségét a fenntartható, természetkímélő erdőgazdálkodás hosszútávra tervező példáján keresztül mutatja be. Az erdőpedagógia a természet rendszerszerű működésének elvét az erdei életközösség példáján keresztül próbálja bemutatni. Egyben igyekszik tudatosítani, hogy az erdő nem csak tiszta természet, hanem kultúr- és gazdasági térség is egyben, ahol ennek következtében folyamatosan jelen van az ember. Az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolat lehetőségét a fenntartható, természetkímélő erdőgazdálkodás hosszútávra tervező példáján keresztül mutatja be.

Az erdőpedagógia módszereiben épít az aktív, cselekvő együttműködésre, a saját tapasztalatszerzésen alapuló tanulásszervezésre és élménypedagógiai terepi módszereket alkalmaz, melynek része a felfedező kísérlet, bemutatás, megfigyelés, vita, beszélgetés, kiselőadás, kérdve kifejtés, valamint a projektmódszer.

Az erdei iskola

Az erdei iskola az erdei környezet adottságaira építő, erdőpedagógiát alkalmazó oktatási, ismeretterjesztési intézmény, melyet erdőgazdálkodó működtet. Az erdei iskola infrastrukturális és szervezeti hátteret biztosít az erdőpedagógiai alapokon nyugvó oktató, nevelő tevékenységnek. Célja, hogy elősegítse az ifjúság és a felnőttek erdőbarát, környezettudatos magatartásának kialakulását, fejlődését. Feladata, hogy ráirányítsa a figyelmet a globális környezeti gondokra, és javaslatokat nyújtson lokális megoldásokra. is.

Az erdei iskolákban jellemzően erdőpedagógiai foglalkozások zajlanak, de a programokban helyt kaphatnak egyéb kulturális, sport és szabadidős foglalkozások A programok zömében az iskolai szorgalmi időszakban zajlanak, a tantervhez és tanrendhez kapcsolódóan. Az erdei iskolákat általában óvodások és diákok látogatják, de a felnőtt résztvevők fogadására is mód van.

Foglalkozások

A megújult környezetben és korszerű oktatási eszközök jelenlétében várunk minden kedves érdeklődőt a Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola foglalkozásain.

1

Tanösvény túra

Az Év fái, Borostyán és a Madártani tanösvény bejárása, a tájékoztató táblákhoz kapcsolódó foglalkozások megoldása.

2

Az erdész munkája, fenntartható erdőgazdálkodás

Az erdők hármas funkciója. Az erdészeti tevékenységi körök, feladatok bemutatása. A fa életútja. Erdei választékok és a vákáncsos életmód bemutatása.

3

„Nyom”-ozás

Milyen nyomokat hagynak maguk után az állatok az erdőben? Toll, tojás, fészek, agancs, csont, köpet, ürülék, lábnyom, táplálkozási nyomok beazonosítása.

4

Szárnyas barátaink

Az Erdőspusztákon élő főbb madártani csoportok megismerése, a madarak osztályának jellemzése a madártani tanösvény tájékoztató táblái segítségével. Magyarország védett és fokozottan védett madárfajaink megismerése, madáretetés jelentősége, bagolyköpet vizsgálata, a kilátó megmászása.

5

Környezet- és természetvédelem

A környezet- és természetvédelem aktuális problémái. Természet- és környezetvédelmi egyezmények. Természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok. Levegő-, víz-, talajvédelem. Energia. Reklámok, környezettudatos vásárlás. Hulladékgazdálkodás. Zöld jeles napok.

6

Vadászati ismeretek

Hogyan öltözik egy vadász, milyen eszközöket és fegyvereket használ, Magyarországon vadászható vadfajok, vadászati módok és idények.

Áraink

Erdőpedagógiai foglalkozások ára az Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskolában egységesen 500 Ft/fő.

Elérhetőségünk

Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola

Cím

NYÍRERDŐ Zrt. Debreceni Erdészet
4032 Kartács utca 25.

Telefon

+36 (52) 500-430 (Debreceni Erdészet)
+36 (30) 445-1078 (Somné Huszti Anett)

Fax

+36 (52) 500-434

Cím

NYÍRERDŐ Erdészeti Zrt.
4400 Nyíregyháza, Kótaji út. 29.

Telefon

+36 42-598-450

Megszakítás