Védjegyhasználat, szerzői jogok

A www.nyirerdo.hu weboldal, tartalmával az ott található mindennemű szöveges-, képi- és hang tartalom – ideértve az adatbázishoz fűződő jogokat is – illetőleg ezek elrendezése a NYÍRERDŐ Zrt. tulajdonát képezik. A NYÍRERDŐ Zrt. előzetes cégszerű aláírással teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt engedélye nélkül tilos bármilyen szöveg, képanyag, ábra, logó, ikon, valamint azok részletének vagy elrendezésének a másolása, sokszorosítása, újramegjelentetése, letöltése, elküldése, továbbítása.
A NYÍRERDŐ Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a fent leírt feltételektől eltérő, azokat sértő felhasználás a szerzői jogokat, mint polgári jogi és a szerzői és szomszédos jogok megsértésére vonatkozó büntetőjogi jogkövetkezmények érvényesítése érdekében fellép.
A NYÍRERDŐ Zrt. „logója”(ábravédjegy) a Magyar Szabadalmi Hivatal 165 792 számon lajstromozott 2000. 08. 11. napjától kezdődően hatályos védjegyoltalma alatt áll az 1997. évi XI. törvény értelmében.
Az „ERDŐK JÓ KEZEKBEN” „jelmondat” (szóvédjegy) a Magyar Szabadalmi Hivatal 167 053 számon lajstromozott 2000. 08. 11. napjától kezdődően hatályos védjegyoltalma áll az 1997. évi XI. törvény értelmében.
A NYÍRERDŐ Zrt. megjelölésére, azonosítására szolgáló fenti név, jelmondat, kép továbbá logó a NYÍRERDŐ Zrt. saját tulajdonú védjegye. A NYÍRERDŐ Zrt. tulajdonosán, vezető tisztségviselőin, munkaviszonyban álló alkalmazottain, tartós megbízásban álló segítőin kívül senki más személynek vagy szervezetnek nem ad engedélyt ezek használatára.

Cím

NYÍRERDŐ Erdészeti Zrt.
4400 Nyíregyháza, Kótaji út. 29.

Telefon

+36 42-598-450

Megszakítás